Sociale vergoedingen (premie's)

Als lid van het ABVV krijg je bij bepaalde gebeurtenissen een premie, deze worden namelijk sociale vergoeding genoemd. Hieronder vind je voor wat je een premie kunt krijgen en hoeveel die bedraagd. Betaald door het ABVV.

Geboorte:

+ 1 jaar lid: 12,50 €
+ 2 jaar lid: 20,00 €
+ 5 jaar lid: 25,00 €

Deze betaling gebeurd op basis van voorlegging van een afschrift van de geboorteakte.
De betaling blijft door het ABVV verschuldigd tot maximaal 1 jaar na de gebeurtenis.

Huwelijk/Samenleven:

+ 1 jaar lid: 5,00 €
+ 2 jaar lid: 10,00 €
+ 5 jaar lid: 25,00 €

Deze betaling gebeurd op basis van voorlegging van een afschrift van het bevolkingsregister bij huwelijk, samenlevingscontract of feitelijke samenwoonst.
De betaling blijft door het ABVV verschuldigd tot maximaal 1 jaar na de gebeurtenis.

Afscheid of op rust premie:

+ 10 jaar lid: 12,50 €
+ 15 jaar lid: 20,00 €
+ 20 jaar lid: 25,00 €

Deze krijg je pas als je op pensioen gaat, brugpensioen telt niet mee.Als men lid is van de algemene centrale komt bij rust premie nog een bedrag bij.

minder dan 20 jaar lid: nihil
20 - 24 jaar lid: 12,50 €
25 - 29 jaar lid: 25,00 €
30 - 34 jaar lid: 35,00 €
35 - 39 jaar lid: 60,00 €
40 - 43 jaar lid: 75,00 €
44 jaar en langer lid: 100,00 €

Meer info bij Dirk Horemans.

 

logo logo
 

 

 

  accg    

Sociale verkiezingen 2012

pijl Informatie
pijl Wanted!! Kandidaten
pijl Afgevaardigde worden?
pijl Hoe geldig stemmen
pijl Stemmen per brief
Onze kandidaten
ProgrammaWant ook U verdient een stem!!!

 

 

     
  de-rode-steen.be 2008 | door collega's, voor collega's | ontwerp: software-ontwerp@skynet.be